• Kontakt

Doradca: Darek Jeż                                                                                 
Tel: +48 780 175 490                                                                                                                          
Email: darek.jez@vhvflowersandgreens.com 

Księgowość: Krzysztof Moryc                                                                                                    
Tel: +48 797 991 122
Email: flowertranseu@gmail.com

Adres:

Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego S.A.
Pawilon nr 6 hala 6A1
ul. Giełdowa 12L, 52-438 Wrocław