• Zwroty i reklamacje

Procedura reklamacyjna - dotyczy umów sprzedaży zawartych od dnia 16-10-2019
 
Podstawą reklamacji są przepisy o rękojmi, wynikające z ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
W przypadku zaistnienia wady fizycznej lub prawnej prosimy o powiadomienie naszego sklepu drogą e-mail: flowertranseu@gmail.com lub pod numerem telefonu +48 797 991 122
 
co jest reklamowane, wszelkie informacje, w tym rodzaj i datę wystąpienia niezgodności/wady kupionego w naszym Sklepie produktu;
 
przedstawienie żądania sposobu rozwiązania reklamacji (prośba o obniżeniu ceny, zwrot towaru);
 
dane kontaktowe Klienta składającego reklamację.
 
W tym celu sprawę ułatwi formularz który jest wysyłany wraz potwierdzeniem zamówienia.
 
Jeżeli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych.
 
W celu rozpatrzenia reklamacji pojedynczych sztuk kwiatów Klient zobowiązany jest o przesłanie dokumentacji fotograficznej, bądź w przypadku reklamacji całych paczek o zwrot kierowcy w dniu przyjęcia towaru lub przy kolejnej dostawie. Kwiaty które nie zostaną zwrócone nie będą podlegać reklamacji.